پیام زمستانی بازار مسکن به نوسازها

پیام زمستانی بازار مسکن به نوسازها

از جهت‌گیری جدید بازار داد و ستدها ملک اثر می‌دهد سهم واحدهای مسکونی «حداکثر 5 سنه ساخت» از همه حجم فروش ماهانه آپارتمان در تهران، از متوسط 51 درصد در درازا سال‌جاری به 53 درصد در دی ماه و 54 درصد در بهمن افزایش پیدا کرده و مایه جوان‌تر شدن سن داد و ستدها شده است. طی 9 ماه نخست امسال، ماهانه به‌طور متوسط 6 هزار و 799 یکتا مسکونی «نوساز» در شهر طهران فروخته شد اما این حجم در دو ماه ماضی از فصل زمستان، رکورد زد و متوسط فروش ماهانه واحدهای «نوساز» با 26 درصد افزایش به 8600 فقره معامله رسید. رشد فروش «نوساز»ها به عنوان آپارتمان‌های لیدر، آن هم در ماه‌های پایانی سال، پرتو از «سنگین‌تر شدن وزن تقاضای مصرفی در آستانه دوره رونق» و وانگهی «عدم چشمداشت و تدارک افزایش مُفصل قیمت از سمت عرضه» دارد.

درجه سختی فروش آپارتمان‌های «نوساز» به‌دلیل تفاوت قیمتی با دیگر گروه‌های سنی املاک، همواره بالا است به‌طوری‌که به تناسب برونرفت داد و ستدها از رکود و حرکت بازار در گذرگاه پیش رونق -مقطع فعلی- معمولا افزایش این درجه، باعث کاهش بهره فروش «نوساز»ها می‌شود. ولی در حال حاضر، رخداد معکوس در بازار «نوساز»ها شکل گرفته به این معنا که حجم فروش واحدهای نوساز، در دوره فعلی، برخلاف دوره‌های مانند گذشته، رو به افزایش است. دلیل عمده تقویت بازار فروش «نوساز»ها در حال حاضر به استقامت نسبی بها مسکن طی ماه‌های اخیر برمی‌گردد. میانه بها هر مترمربع واحد مسکونی از ابتدای نصف دوم سنه لغایت کنون، در تقرب کران 5/ 4 میلیون تومان پیمان داشته و با ریزنوسان ماهانه حداکثر 2 درصد روبرو بوده است. این چگونگی توانسته به فروش بیشتر واحدهای نوبنیاد در مقایسه با نیم نخست سنه 95، منجر شود.

گزارش «دنیای اقتصاد» از دو پیام زمستانی صعود آپارتمان‌های لیدر در بازار فروش واحدهای مسکونی شهر طهران حاکی است: این اتفاق می‌تواند به معنای «رضایت هر دو سو معاملات از شرایط فعلی بازار ملک» و همچنین «مطلوبیت نسبی سطح قیمت‌ها برای دو طرف» باشد. به این ترتیب، اولین پیام این صعود، آن است که هم‌اکنون حجم تقاضای مصرفی از خریداران سرمایه‌ای آپارتمان زیادتر است و حجم فروش واحدهای مسکونی، از سمت ورود بیشتر خریداران مصرفی، در حال افزایش است.

در بازار مسکن شهر تهران، تقاضای سرمایه‌ای معمولا با انتخاب واحدهای «به قیمت رسیده»، برای جلوگیری از کاهش ارزش سرمایه‌گذاری خود، خرید آپارتمان‌های میانسال و قدیمی‌ساز را به یکتا نوبنیاد ترجیح می‌دهد. این شکل سرمایه‌گذاری به‌خصوص در سال‌های پسین که «سود برآمده از ویرانی و نوسازی در ساختمان‌های بالای 15 سال ساخت»، ارزش دارایی ملکی مالکان این ساختمان‌ها را به 5/ 1 الی 2 مساوی یکتا نوساز مشابه، افزایش دیتا است، میل تقاضای سرمایه‌ای به خرید واحدهای سالخورده را بیشتر کرده است.

با این حال، نظر به اینکه در ماه‌های اخیر، سهم فروش آپارتمان‌های 11 الی 20 سال ساخت از کل معاملات، یک لغایت 2 درصد تفریق پیدا کرده و در مقابل، سهم فروش