"دندان گردی" سازنده‌های مسکن عامل خواب بازار

"دندان گردی" سازنده‌های مسکن عامل خواب بازار

وی افزود: نمی طاقت گفت مسکن در رکود به سر می برد چرا که در طی سالهای ماضی  شاهم بودیم سازندگان مسکن حاضر به فروش خانه به قیمت کمتر از سودهای هنگفت مدنظر خود خوشنود نیستند. در حالی که در شرایط رکود واقعی این قیمت ها شکسته می شود.
این کارشناس مسکن با اشاره به اینکه به قصد ساماندهی بازار مسکن، سازنده ها باید دست از طمع بردارند، خاطرنشان کرد: قبل بینی می کنم در شرایط کنونی 50 درصد منزل های ساخته شده بدست سازنده های برای عرضه به بازار معرفی نشده اند. در چنین شرایطی سازنده ها اگر می خواهند به رونق بازار خویش کمک کنند به جای مدد طلبیدن از دولت بهتر است از فایده گزاف مورد نظر خویش صرف عقیده کنند. بسیاری از سازنده ها در محاسبه قیمت خانه علاوه بر هوده فروشی  که مورد نظرشان است افزایش سرمایه خود را بر بنیاد بالاترین فایده بانکی طلب می کنند.
بغازیان خاطرنشان کرد: دولت در بازار مسکن بهتر است دخالت سر راست نداشته باشد، بلکه با اقدامات نظارتی بر عملکرد بانک ها در روش محاسبه فایده وام های تخصیص یافته در تقسیم مسکن و بازرسی بر عرضه مسکن بدست متعدد سازان به گونه ای عمل کند که این بازار خویش به تعادل برسد.
وی تاکید کرد: برنامه های مالیات بر منزل های خالی گرد از ضرورت های بازار مسکن است، در حالی که این برنامه دائم در بی گمان حرف باقی باقیمانده است. بهتر است دولت خیلی زود برنامه دریافت مالیات از منزل های خالی را در اجازه شغل خود قرار دهد و برای معرفی این منازل می تواند بر اساس جواز واپسین،انجام کار خانه های ساخته شده در سالهای پسین اقدامات شناسایی را اتمام دهد

دیــدگــاه خود را بنویسید

لطفاً نظر خود را در مورد مطلب فوق بنویسید.