ماموریت مسکن و صنعت در سال آینده

ماموریت مسکن و صنعت در سال آینده

غلامرضا تاجگردون در برنامه تیتر امشب شبکه تازه سیما گفت: انجمن در بودجه 96 نزدیک 70 هزار میلیارد تومان برای فعالیت های عمرانی قبل بینی کرده است در حالی که برای تحقق رشد 5 درصد باید بودجه عمرانی چند مساوی این مبلغ باشد.

وی گفت: کمبود منابع با فاینانس، انتشار اوراق مشارکت، گزین کردن سهم تولید از هدفمندی سوبسید ها و جلوگیری از اختلالات فعالیت های اقتصادی دولت جبران می شود.

تاجگردون افزود: بودجه 96 اغتشاش کمتری دارد و اختلالات بودجه ای در آن در سنجش با بودجه های گذشته کمتر است.

وی گفت: بر بنیاد بودجه 96 قیمت ها افزایش نمی یابد، به اقشار لاغر جامعه پروا شده، این بودجه  بعضی سیاست های برنامه ششم را تأمین کرده است و حقوق بازنشستگان را همسان سازی می کند.

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه افزود: برای بازداری از نارسایی در اقتصاد مملکت سیاست های مالی نباید در سیاست های پولی و ارزی تأثیر بگذارد بنابراین مجلس شورای اسلامی کوشش کرده است در تصویب بودجه این موضوع رعایت شود.

تاجگردون گفت: کوشش شده است اوراقی که دولت منتشر می کند بازار پول و ارز را ویران نکند و بر نرخ سود تسهیلات بانکی تأثیر نگذارد و این نرخ کاهش یابد.

وی افزود: در بودجه سال آینده رشد اقتصادی پنج درصد قبل بینی شده است البته نفت و گاز و تقسیم کشاورزی رشد خویش را کرده اند و برای تحقق رشد اقتصادی پنج درصد، دسته مسکن و صنعت باید رونق بگیرد.

تاجگردون گفت: کاهش نرخ تورم بیش از این مایه بروز مشکلات در اقتصاد می شود و اگر یک یا دو درصد این نرخ افزایش یابد و مایه رونق دسته صنعت شود مشکلی نیست.

وی افزود: اگر تورم را تحمیلی و تکلیفی کاهش دهیم به اقتصاد ضربه وارد می شود.

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه گفت: برای افزایش مستمری کسان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی به چهار هزار میلیارد تومان منابع احتیاج است و مجلس شورای اسلامی دولت را مکلف کرده است در سنه آینده چهار هزار میلیارد تومان از یارانه ثروتمندان جامعه را به سمت مستمری بگیران کمیته یاری رسانی و سازمان بهزیستی سوق دهد.

تاجگردون افزود: درآمد مالیاتی در بودجه بر درآمد نفتی پیشی گرفته و در بودجه پیش بینی شده است درآمد مالیاتی مملکت 20 درصد افزایش یابد.

وی گفت: باید جلوی فرار مالیاتی گرفته شود زیرا اکنون 60 درصد گریز مالیاتی در کشور وجود دارد.

علی اصغر یوسف نژاد عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز در این برنامه گفت: بودجه سال آینده پاسخگویی دستگاه ها را در هزینه کرد بودجه تقویت کرده و به عدالت اجتماعی پروا و تسلط بانک مرکزی و دیوان محاسبات را بر بودجه افزایش دیتا است.

وی افزود: بودجه 96 بر سیاست های بالادستی تطبیق دارد و واقع بینانه است.

یوسف نژاد گفت: بودجه سنه آینده در تصمیم گیری ها و درآمدها غیرمتمرکز شده است.

وی با ذکر اینکه نرخ فایده بانکی و تورم در دنیا یکسان یا  نزدیک  به هم است، افزود: در ایران این گونه نیست و نرخ فایده را فعالیت هایی به جز تکاپو بودجه ای تعیین می کند.

عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: در بودجه سنه آینده به دولت پروانه داده ایم که در تقسیم هایی با گزین کردن فعالیت های اکثریت برای پژوهنده کردن رشد اقتصادی پنج درصد اتمام دهد.

یوسف نژاد افزود: در برنامه توسعه ششم چارچوب رونق تقسیم مسکن برنامه ریزی شده است.

وی گفت: بخش صنعت و مسکن دو سنه رکود را پشت سر گذاشته اند و الان سررسید رونق این دو بخش صنعتی است.

یوسف نژاد افزود: پیمان نیست بودجه سنه آینده کل دشواری ها را حل کند.

وی گفت: تغییر قابل ملاحظه ای برای سال آینده در تقسیم صنعت و مسکن در بودجه 96 دیده نشده است. عضو هیئت رئیسه انجمن افزود: راهکارهای پرداخت تسهیلات بانکی به صنایع در بودجه 96 آورده شده است.

یوسف نژاد گفت: در بودجه سال آینده 330 میلیارد تومان برابر 100 میلیون دلار برای رویارویی با ریزگردها در عقیده گرفته و در اختیار دولت گذاشته شده است.

دیــدگــاه خود را بنویسید

لطفاً نظر خود را در مورد مطلب فوق بنویسید.