عرضه مسکن به یک سوم تقاضا رسید

عرضه مسکن به یک سوم تقاضا رسید

هم اکنون در ازای صدور یک دستور ساختمانی سه معامله در شهر تهران انجام می‌شود. وانگهی طی سه دهه پسین کاهش صدور پروانه‌های ساختمانی در سیکل دو یا سه ساله، مقدمه‌ای برای رونق مسکن در آینده بوده است. در این شرایط می توان نتیجه گیری کرد که رکود مسکن به آخر خود کم و بیش می‌شود.

طی دوره ها گذشته بیشترین نرخ رشد بها مسکن در سال ۱۳۸۶ رویداد افتاد. بعد از آن سنه ۱۳۹۲ با بیشترین نرخ رشد قیمت مسکن مواجه بودیم و متعلق به سنه به بعد این نرخ پایین‌تر از تورم عمومی مستقر شده است. تجربه نشان دیتا هرگاه هوده ساخت و ساز افزایش می‌یابد با افزایش صدور پروانه‌های ساختمانی روبرو می‌شویم و عرضه با وقفه‌ای ۲-۳ ساله وارد بازار می‌شود. پس یکمرتبه با ورود حجم عظیمی از یکتا مسکونی نوساز مواجه می‌شویم که از سال۱۳۹۲ به بعد این رویداد افتاد و بازار اشباع شد.

بهروز ملکی - کارشناس مسکن - در این باره می‌گوید: در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ تهران به کارگاه ساختمان‌سازی تبدیل شده بود که به تعمیق رکود در سال‌های بعد انجامید. با این حال کاهش پروانه‌های ساختمانی در دو سه سال تازه مقدمه‌ای برای رونق آینده بخش مسکن است که دیدیم از اواخر سال ۱۳۹۴ معاملات اندکی افزایش یافت. البته نمی‌گویم که وارد رونق شده‌ایم، ولی شمار معاملات معاملات سال جاری نسبت به سال قبل بیشتر بود. قیمت‌ها نیز چندی افزایش یافته اما متعلق به تعبیر به رونق نمی‌کنم.

کاهش سرعت ساخت و ساز نسبت به معاملات قطعی از بهار سال ۱۳۹۵ به روشنی خود را نشانه داده است. در بهار امسال ۱۷۹۳ اجازه برای ۱۵ هزار و ۷۱۲ یکتا مسکونی صادر شده که ۲۱.۷ درصد از مدت همانند سنه پیش کمتر بوده و این شمار در سنجش با میانگین ۱۵ هزار معامله اتمام شده در یک سنه اخیر، یک سوم را دربرگیرنده می شود.

با اینکه پس از بهار، احصاء پروانه‌های صادر شده در شهر طهران ارایه نشده، ولی پیوستگی شرایط اولین فصل امسال می‌تواند ۲۵۰ هزار واحد مسکونی خالی شهر طهران را از طریق تقاضای مصرفی پوشش دهد و بعد از آن احتمالا در نیمه دوم سنه ۱۳۹۶ شاهد افزایش سرعت صدور پروانه‌های ساختمانی شهر تهران خواهیم بود.

همچنین بر بنیاد تغییر رفتار سه شاخص تفریق عرضه، کاهش سود بانکی و افزایش صادرات و بها جهانی نفت می‌توان نتیجه گرفت که بازار مسکن به علت تقرب نرخ رشد قیمت مسکن به نرخ رشد تورم در سال جاری در حال تکمیل دوره رکود خود است.

از سوی سایر تحولات نوسانات ۳۰ ساله در بازار مسکن مملکت حاکی متعلق به است دوره‌های رکود در بازار مسکن کشور به طور میانگین بین ۱۰ الی ۱۲ فصل به طول می‌انجامد؛ پس اگر فرض کنیم که دوره رکود جاری نیز به اندازه میانگین دوره‌های رکود قبلی به درازا انجامیده، می‌بایست از خردادماه سال ۱۳۹۶ شاهد قبل رونق در بازار مسکن باشیم.

دیــدگــاه خود را بنویسید

لطفاً نظر خود را در مورد مطلب فوق بنویسید.