سمت و سوی بازار مسکن در سال پیش رو

سمت و سوی بازار مسکن در سال پیش رو

سمت و سوی بازار مسکن سنه آینده
دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی ضمن طبقه‌بندی وضع موجود بازار مسکن درقالب ۶ مولفه، ۱۲‌متغیر باطنی و بیرونی اثرگذار بر دسته مسکن در سال آینده را لیست کرد.
آرمان اقتصادی (ECOIDEAL)، این لیست که در کنگره «چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال۹۶» مطرح شد، شیوه تاثیرگذاری متغیرهای اقتصادی ۱۲ گانه یادشده که بیشترین پرتو بر دسته مسکن را خواهند داشت توضیح داد و سمت و سوی بازار مسکن سال آینده را در قالب سناریوهای مختلف احتمالی در ارتباط با متغیرهای اقتصادی گوناگون پیش‌بینی کرد.
وضعیت بازار مسکن در اولین سطح را باید با پروا به واحدهای لوکس مازاد ارزیابی کرد. بررسی‌های میدانی دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن اثر می‌دهد با هستی تعداد زیادی واحد لوکس مازاد در بازار، دسته زیادی از تقاضای مصرفی در گروه سنی آپارتمان‌های نوساز بی‌پاسخ مانده است چراکه پهنه انتخاب متقاضیان واحدهای نوبنیاد در سنه ۹۵ نسبت به سال‌های رکود محدودتر شده است.
از این رو سازنده‌ها باید برنامه ورود خود به بازار مسکن را در سال آینده با لحاظ این محدودیت تقاضا تنظیم کرده و فرصت کنونی را مغتنم بدانند. در تمام ماه‌های امسال بیش از نیمی از حجم داد و ستدها به آپارتمان‌های نوبنیاد اختصاص داشته است که نشان از دلیل طرف تقاضا برای ازآنش این گروه سنی از واحدهای مسکونی دارد.
از سوی سایر الان ۳/ ۷۱ درصد از تقاضای مسکن در بازار مربوط به آپارتمان‌های ذیل ۱۰۰ مترمربع است و این در حالی است که میانه مساحت ساخت‌وساز مسکونی در تهران بیش از ۱۲۰ مترمربع است. از این رو رهنمود دفتر اقتصاد مسکن این است که استراتژی سازنده‌ها در سنه آینده تغییر کند به نحوی که از متراژ سه رقمی صرف‌نظر کنند و به ساخت واحدهای پایین ۱۰۰ مترمربع روی بیاورند.
البته این نباید استراتژی نهایی باشد، چراکه بیش از نیمی از تقاضای آپارتمان به متراژهای پایین ۸۰ مترمربع اختصاص دارد و سازنده‌ها باید در گام بعد به سمت ساخت واحدهایی با این مساحت روی بیاورند. سطح دوم تشریح‌کننده بازار مسکن ناظر بر تقاضای خرید مسکن در سال پیش‌رو خواهد بود. برآوردهای آماری حاکی از توانمندتر شدن طرف تقاضا نسبت به سال‌های پیش است و نشانگری که این گزاره را تایید می‌کند نیز، شاخص درازا دوره چشمداشت برای خرید مسکن است که با تفریق قابل توجهی روبه‌رو شده است.
این شاخص که از آن با عنوان شاخص دسترسی مسکن یاد می‌شود، بر بنیاد نسبت بها مسکن به درآمد خانوار محاسبه می‌شود و بر پای بست، آن مدت‌زمان انتظار تملک یک آپارتمان ۷۵‌مترمربعی با احتساب برگزیدن ۱۰۰‌درصد درآمد خانوار به تامین مسکن، اعلام می‌شود. این شاخص سال جاری درمان پیدا کرده و طول دوره چشمداشت تملک مسکن به کمترین مرز سه سنه پسین واصله است. شاخص مذکور در سال‌هایی که در بازار مسکن جهش بها و رونق حبابی هستی داشت و سطح تسهیلات خرید زیاد کمتر بود، به تقریبا  هشت سال رسیده بود اما با شفا بازپسین در کران ۶ سال قرار گرفته است.
به‌طور کلی سه عامل نوسانات قیمت، میزان تسهیلات خرید مسکن و در پایان در