خانه‌های خالی محصول سوداگری در بازار مسکن

خانه‌های خالی محصول سوداگری در بازار مسکن

عباس آخوندی گفت: در شرایطی که به ازای 24 میلیون خانوار ایرانی هم الان 25 میلیون واحد مسکونی هستی دارد، اما آمارها حاکی است 25 درصد خانه‌های ساخته شده خالی بوده و عملا مورد سکونت قرار نگرفته‌اند. آخوندی خاطرنشان کرد: بیش از 50 درصد پروانه‌های ساختمانی صادر شده طی 5 سنه پسین در نیم شمالی شهر تهران بوده است و اهداف سوداگرانه در پشت این ساخت‌و‌سازها کاملا مشهود است.همچنین در ساحل این ارقام در اطراف تهران و شهرهای جدید 240 هزار واحد مسکن مهر هم ساخته شده یا در حال ساخت است که تمامی بیانگر پیچیدگی شرایط وضعیت در گستره مسکن و شهرسازی کشور است. وی افزود:این سوژه اثر دهنده یک سوء عملکرد جدی در سامانه اقتصاد ایران است که طی 10 سنه بازپسین به شدت تشدید شده است و مشخص می‌کند که چگونه سوداگران در دهه گذشته در غیاب یک دولت کارآمد و شهرداری پایبند به قانون و سامانه بانکی منضبط این پول‌ها را از بانک‌ها گرفته و به ساخت و سازهای سوداگرانه پرداخته‌اند. وزیر گذرگاه وشهرسازی گفت: طبق آمار سنه ۸۵ شمار خانه‌های خالی ۶۱۳ هزار یکتا مسکونی بوده که این رقم در سال ۹۰ به یک میلیون و ۶۶۰ هزار واحد افزایش یافته است و در سنه ۹۵ بر اساس اعلام مرکز احصاء ایران رقم خانه‌های خالی به دو میلیون و ۵۸۷ هزار یکتا مسکونی دریافتی است

دیــدگــاه خود را بنویسید

لطفاً نظر خود را در مورد مطلب فوق بنویسید.