طرح جدید وام مسکن به زوجین درسال96

طرح جدید وام مسکن به زوجین درسال96

به گزارش بمان؛ هر کدام از زوجین ، در صورتی که در حساب پس ‌انداز مسکن جوانان، سپرده‌گذاری قبلی،‌ انجام داده اند والان یا درسال های آینده، سررسید دریافت تسهیلات خرید مسکن آنها دریافت شده باشد، می­‌تواند هر دو، با اخذ تسهیلاتشان از بانک مسکن،‌ در مجموع، یک آپارتمان  را خریداری کنند.

این امکان جدید که ویژه زوجین­ و از طریق حساب پس­‌انداز مسکن جوانان می باشد، توان خرید مسکن خانوارهای متقاضی مسکن را از طریق تجمیع تسهیلات مسکن،‌ فراهم می‌آورد و در پایان سبب رونق معاملات مسکن در بازار می شود.

روابط عمومی بانک مسکن جوانان اعلام کردند: تا قبل از این، فقط امکان به کارگیری یک فقره تسهیلات خرید مسکن برای زوجین فراهم بوده است ولی با تصویب شورای پول و اعتبار و گردآوری دستورکار مربوطه در بانک مسکن، امتیاز زوج­‌های جوانی که قبل از ازدواج­شان، هر دو در حساب پس­­‌انداز مسکن جوانان، به‌ نیت اخذ تسهیلات خرید، سرمایه­ گذاری کرده اند، محفوظ می ماند و امتیاز آنها در قالب خرید مسکن با تسهیلات تجمیعی قابل استفاده خواهد است.

دراین صورت، زوجین دارنده حساب‌پس‌انداز مسکن جوانان که طبق آیین نامه این حساب هر دو (زوج و زوجه) مشمول گرفتن تسهیلات موضوعه می­‌شوند، می‌توانند از حد امتیاز تسهیلاتی از آن حساب خویش (با توجه به سال افتتاح حساب و منطقه جغرافیایی) بهره‌مند شده و نسبت به انجام واحد مسکونی مشترک با قدمت حداکثر 20 سال اقدام کنند.

بخصوص املاک بیش از 20 سال قدمت، سقف تسهیلات در حالت زوجین (مجموع تسهیلات جفت و زوجه) همانند تسهیلات انفرادی از محل حساب‌های پس‌انداز مسکن جوانان 35 میلیون تومان تایید شده است.

درعوض تسهیلات مسکن جوانان زوجین(زن و شوهر)،  درضمن هر یک از زوجین باید به‌صورت مجزا مشمول تسهیلات حساب پس‌انداز مسکن جوانان باشند، رعایت دیگر ضوابط تعیین‌شده در تسهیلات زوجین از جمله خرید شش‌دانگ  واحد مسکونی، رعایت سقف بیشینه 80 درصد ارزش ملک در تعیین سقف تسهیلات پرداختی و همچنین دیگر ضوابط به‌قوت و اعتبار خویش باقی است به این معنا که کل تسهیلات پرداختی برای خرید مسکن به زوجین، نباید از بیشینه 80 درصد ارزش روز و کارشناسی آپارتمان باره معامله، دست درازی کند.

ضمناً در اعطای تسهیلات از محل حساب پس‌انداز مسکن جوانان زوجین (همانند سایر تسهیلات زوجین) مجموع تسهیلات زوج و زوجه در سرفصل تسهیلات زوجین ذی‌ربط با ایجاد صرفاً یک سرلوحه تسهیلاتی ثبت می‌شود.

بر این اساس،‌ محدودیت پرداخت لزوما یک فقره تسهیلات زوجین جوان به هر زوج در این تسهیلات نیز به‌قوت و اعتبار خود باقی بوده و اعطای تسهیلات مسکن جوانان زوجین (همانند تسهیلات اوراق استشهاد حق تقدم زوجین و صندوق مسکن یکم زوجین) به زوجینی که پیش از این از هر یک از انواع تسهیلات مسکن زوجین کاربرد نموده باشند، امکان‌پذیر نخواهد بود.