تاثیر مالیات بر ساخت و فروش ملک بربازار مسکن

تاثیر مالیات بر ساخت و فروش ملک بربازار مسکن

واکنش بازار معاملات مسکن به فرمول جدید «مالیات بر ساخت و فروش ملک»، ردیابی شد.
تحقیقات میدانی نشان دهنده آن است که گروهی از سازنده‌ها در مناطقی از تهران، به‌دلیل مخفی کردن درباره نتیجه ریالی ساختاره جدید مالیات، از ادامه فروش انصراف داده‌اند. بررسی‌هاحاکی از آن است که  تغییر مبنای محاسبه «مالیات بر اولین فروش آپارتمان نوساز»، دو اثر «روانی» و «واقعی» بر بازار مسکن می توتند باشد که اولی، به شکل کوتاه‌مدت است و دومی با دیرکرد حداقل یک فصلی ظاهر می‌شود. واکنش فعلی، اثر اولیه ارزیابی می‌شود که طاقت تغییر قیمت‌ فروش را ندارد.
 
فرمول جدید مالیات بر ساخت و فروش آپارتمان، پیش از عملی شدن در بازار «ساخت و ساز»، جو روانی بازار «معاملات ملک» را تحت کارایی قرار داده است. تحقیقات نشان دهنده آخرین وضعیت بازار مسکن و واکنش‌ فعالان ملکی به پایه جدید مالیات بر ساخت نشاندهده:‌ در برخی مناطق تهران، سازنده‌ها با اعلام انصراف موقتی از فروش، فایل‌های خویش را از بازار عرضه بیرون کرده‌اند و یک گروه سایر نیز برای فروش، هدف تعلل دارد.
واسطه‌های بازار ملک، «منشأ تغییر ناگهانی» رفتار فروشنده‌های نوساز طی این دو هفته را مصوبه ماه پیشین هیات دولت درخصوص تغییر پایه محاسبه نرخ مالیات بر ساخت و نخستین فروش واحدهای مسکونی عنوان می‌کنند، به‌طوری که افزایش قابل پروا مبلغ این گونه مالیات، اثر مستقیم و آنی بر پروسه فعالیت سازنده‌ها در بازار داد و ستدها ملک گذاشته است. ماه پیشین، با تصویب یک آیین‌نامه مربوط به ماده‌ای از قانون اصلاحی مالیات‌های مستقیم در هیات دولت، پایه محاسبه مالیات بر ساخت و فروش مسکن، از «قیمت منطقه‌ای ملک» به «درآمد حاصل از ساخت و فروش ساختمان» تغییر پیدا کرد که بر این اساس، این تغییر، از سال جاری سازنده‌های حقوقی (شرکت‌های ساختمانی)، معادل 25 درصد و سازنده‌های حقیقی (بساز و بفروش‌ها) نیز معادل 15 تا 25 درصد فایده فروش، مشمول پرداخت این نوع مالیات می‌شوند.
هر چند مبلغ ریالی طرح جدید مالیات بر ساخت مسکن نسبت به ساختاره قدیم، چند مساوی شده و به‌طور مثال برای یک آپارتمان 400 میلیون تومانی -با بشمارآوردن میانگین فایده سازنده‌ها در شرایط فعلی- مبلغ آن از بیشینه 500 هزار تومان به نزدیک 16 الی 17 میلیون تومان افزایش مکشوف است، ولی «ابهام فعالان ساختمانی» نسبت به تاثیر واقعی و ریزبین مالیات جدید بر هزینه‌های ساخت و ساز از یکسو و گسترش برخی جوسازی‌ها با قصد سوءاستفاده از این ساختاره برای تحریک قیمت مسکن از جانب دیگر، سبب شده در حال آماده «جو روانی» بازار معاملات ملک، زودتر از اثرپذیری بازار اصلی–بازار ساخت و ساز- تحت‌الشعاع فرمول جدید مالیات بر ساخت قرار بگیرد.

دیــدگــاه خود را بنویسید

لطفاً نظر خود را در مورد مطلب فوق بنویسید.