رونق و رکود بازار مسکن در دست مشلوراملاکان

رونق و رکود بازار مسکن در دست مشلوراملاکان

حسین وکیلی  با اشاره به این موضوع که گسترش فعالیت‌های ساخت و ساز و رونق بازار مسکن هم سطح با افزایش قیمت بود، فرمودند: فعالان در بخش مسکن از جمله انبوه سازان و تقسیم خصوصی طی چند سال پیشین فعالیت‌های ساخت وساز را گسترش داده است و با برپایی رکود در بازار‌های اقتصادی این امر به دسته مسکن نیز انتقال پیدا کرده است.

وی با اشاره به این موضوع مورد بحث بخش مسکن دارای بدترین نوع مدیریت و فقدان بهره‌وری است، گفت: هم اکنون نباید فعالیت‌های مسکن در مملکت معطوف به انتظارات تورمی باشد و باید شرکت‌های تخصصی در یک بازار درست اقدام به کار و جنبش کنند.
وکیلی با اشاره به تعیین نرخ مسکن تأکید کردند: در حال آماده شماری از سرمایه‌دارها و صاحبان منابع مالی هستند که با امکانات موجود اقدام به تعیین شدن قیمت در بازار مسکن می‌کنند.

این کارشناس مسکن با اشاره به اینکه بنگاه‌ها و آژانس‌های مسکن، رکود ورونق بازار مسکن را تعیین می‌کنند، افزود: یک مجموعه دولتی وقتی در مدیریت ضعیف عمل کند، تعیین بها مسکن به سمت بخش‌های خصوصی می‌رود.

دیــدگــاه خود را بنویسید

لطفاً نظر خود را در مورد مطلب فوق بنویسید.