خبرهای خوش مسکن

خبرهای خوش مسکن

برطبق گزارشات و تحقیقات به عمل آمده بانک مسکن شرایط انتقال تسهیلات ساخت بدون سپرده از محل اوراق ساخت مسکن به خریداران واحدهای تکمیل شده (فروش اقساطی) را تسهیل و شرایط ویژه‌ای نیز برای زوجین فراهم کرد.

بر این اساس، ضوابط جدید وضع شده بدست بانک مسکن، امکان تقسیط تسهیلات ساخت پرداخت شده به سازندگان در قالب پیمان نامه «مشارکت مدنی» به خریداران واحدهایی که با این تسهیلات (بدون ودیعه و از محل اوراق) ساخته شده‌اند، تسهیل شده است. سقف تسهیلات قابل انتقال به خریدار در حالت انفرادی برای تهران 60 میلیون تومان، برای مراکز استان‌ها و شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت 50 میلیون تومان و برای دیگر مناطق شهری و خارج از محدوده خدمات شهری نیز 40 میلیون تومان است.

اگر چه سقف تسهیلات قابل انتقال به خریدار در قالب فروش اقساطی واحدهایی که به چهره همکاری مدنی ساخته شده، نسبت به ساله پیش تغییری نکرده است، ولی از ابتدای تابستان امسال مقرر شده خریداران در تهران فقط به ازای 20 میلیون تومان از کل تسهیلات 60 میلیون تومانی و در مراکز ایالت و شهرهای بالای 200 هزار تن جمعیت نیز فقط به ازای 10 میلیون تومان از تسهیلات باید اوراق حق‌ تقدم تسهیلات مسکن خریداری کنند. به این ترتیب الباقی تسهیلات یادشده بدون هیچ قید و شرط و بدون بیچارگی به خرید اوراق به متقاضیان خرید واحدهای مسکونی ساخته شده با تسهیلات بدون ودیعه بانک مسکن، قابل انتقال است.

این در صورتی است که تا قبل از این ابلاغیه، خریداران باید به ازای همه تسهیلات منتقل شده از سازنده به آنها، اوراق مسکن خریداری می‌کردند و در نتیجه خرج بیشتری بابت برخورداری از شرایط فروش اقساطی واحد مسکونی می‌پرداختند. مدت تقسط این تسهیلات بدون ودیعه نیز طبق ضوابط موجود هشت ساله است.

بانک مسکن با تکیه بر مقررات موجود از ابتدای تابستان سال جاری قابلیت جدیدی هم برای زوجین جوان برپایی کرده که به واسطه آن امکان انتقال تسهیلات مشارکت مدنی به زوجین خریدار واحدهای ساخته شده به این ترتیب نیز فراهم شده است. قبل از این انتقال تسهیلات فقط به تنهایی ممکن بود ولی از ابتدای تابستان امسال می‌توان تسهیلات را با سقف‌های بالاتری نسبت به حالت انفرادی، به زوجین انتقال عدل و همان نوع که امکان استفاده از تسهیلات اوراق و تسهیلات صندوق یکم برای زوجین روی یک منزل فراهم است، امکان انتقال تسهیلات ساخت به زوجین در قالب قرارداد فروش اقساطی نیز فراهم شده است.

سقف تسهیلات زوجین از این نظر نیز مشابه تسهیلات از محل اوراق مسکن تعیین شده و در تهران، مراکز استان‌ها و شهرهای بالای 200 هزار  جمعیت و در نیز سایر مناطق شهری، 100، 80 و 60 میلیون تومان است. پس در تهران در صورتی که مانده اقساط تسهیلات ساخت یک واحد مسکونی 100 میلیون تومان باشد، امکان تقسیط آن به صورت دو فقره تسهیلات 50 میلیون تومانی برای زوجین متقاضی خرید آن واحد فراهم است.نرخ هوده این مدل فروش اقساطی برای زوجین 18 درصد و مدت مفتوح پرداخت آن پنج ساله تعیین شده است. اگر چه مدت باز پرداخت آن در سنجش با تسهیلات بدون سپرده از محل اوراق هفت سال کمتر و سود آن 0.5 درصد بالاتر است، ولی با ترس بر اینکه هیچ هزینه‌ای بابت خرید اوراق نمی‌پردازند و یا شرایطی همانند رسوب بخشی از تسهیلات به چهره سپرده برای آن در عقیده گرفته نشده است، زوجین جوانی که از عهده پرداخت اقساط این تسهیلات بر می‌آیند، عملا می‌توانند با هزینه کمتری از تسهیلات 100 میلیون تومانی استفاده کنند.

هزینه خرید اوراق برای تسهیلات از محل اوراق 100 میلیون تومانی در حالت عادی حدود 15 میلیون تومان است که در مدل فروش اقساطی، این هزینه به کلی حذف شده است.

دیــدگــاه خود را بنویسید

لطفاً نظر خود را در مورد مطلب فوق بنویسید.