روش هایی برای جلوگیری از جهش قیمت مسکن

روش هایی برای جلوگیری از جهش قیمت مسکن

یکی از اساتید دانشگاه روش هایی برای جلوگیری از جهش بها مسکن در کشور را شرح دادند و گفت: شوک بازار مسکن باعث شد تا پیش‌بینی تولیدکنندگان برای این بازار درست از آب در نیاید.

 قلی‌زاده با بیان این‌که وظیفه مهم دولت این است که مالیات های اضافه بر سرمایه را به صورت عملیاتی در بیاورد و طرحی برمبنای کارشناسی و امتحان شده در بازار جهانی را انجام دهد تا مانع از به وجود آمدن  شوک و جهش بها مسکن شود، وی اظهار کردند: شوکی که در بازار مسکن به وجود آمد باعث شد تا پیش‌بینی‌های درست و بجا از جانب تولیدکنندگان برای بازار مسکن صورت نگیرد و اشتباه در پیش بینی ها باعث شد تا مقدار تولید به مراتب بیشتر از نیاز  معمولی باشد و این افزایش شدید تولید در آن زمان به اضافه مسکن مهر، سطح تولید مسکن را به مراتب بالاتر از آن چیزی که مورد نیاز  بود رساند.

وی افزودند: این مسئله منجر به افزایش منزل های خالی در سطح گسترده شد به نوعی که بر اساس سرشماری ساله 95 در سطح کشور بیش از 5 میلیون 500 هزار واحد مسکونی خالی و شبه خالی داریم.

وی کاهش سرانه نیرو خرید مسکن و افزایش تولید مسکن را از جمله عوامل رکود در بازار مسکن میداند و این موضوع را تصریح کرد : اگر می بینیم تولید محدود شده به این دیلیل می تواند باشد که تولیدکننده ها توانایی فروش ندارد در نتیجه تا واحد مسکونی های خویش را نفروشند اقدام به تولید ساخت و ساز جدید  نمی کنند، این شرایطی است که در بازار وجود داشته است.

قلی زاده با ذکر این‌ موضوع در ارتباط با اتفاقات بازار مسکن دو مولفه مهم اثرگذار هستند، اظهار کردند: یکی از مولفه های درون بخشی و دیگری مولفه‌های برون بخشی. چیزی که در کلانشهرها از نظر عوامل داخل بخشی تعیین کننده است، تقاضای سوداگری و بورس بازی است که هضم آن کم اما اثرگذاری اش بسیار زیاد است بنابراین خیلی شواهد متقنی نداریم که عوامل درون بخشی بتواند موجب پیدایش شوک شود.

کارشناس مسکن ادامه دادند:  عوامل برون بخشی هم داریم که می دانیم بازار مالی نشان گذار بر روی بازار مسکن هستند و ارتباط متقابل و دو سویه با بازار مسکن دارند. نکته بنیادین و مهم این است که جذابیت برای سپرده گذاری ناچیز شده و به دلیل کم شدن  نرخ سود کمتر هم می شود از طرفی بازار بورس هم خیلی عمیق نیست پس نمی تواند نقدینگی زیادی را جذب کند، بازار ارز هم شرایط پر نوسانی را دارد و به نظر می رسد بخشی از منابع و نقدینگی سرگردان باشد ولی اینها باز کافی نیست.