آیا بازرا مسکن کشش افزایش قیمت دارد ؟

آیا بازرا مسکن کشش افزایش قیمت دارد ؟

 حامد مظاهریان در ارتباط با تأثیر کم شدن نرخ سوده بانکی بر افزایش کرایه بهای واحدهای مسکونی گفت: با افزایش سرمایه گذاری، فرآوری مسکن در کشور بیشتر می‌شود و با افزایش عرضه آن در بازار و برپایی رقابت، مستاجران می‌توانند در بلند و میان مدت واحدهای مناسبی را گزینش کنند.

معاون وزیر مسیر و شهرسازی افزود: هر چند در کوتاه مدت شدنی است، کاهش نرخ فایده سپرده‌های بانکی سبب افزایش نرخ اجاره قیمت شود و موجران تقاضای کرایه بهای بیشتری داشته باشند، ولی در بلند و میان مدت به نفع مستاجران خواهد بود.

مظاهریان با ذکر اینکه وزارت مسیر و شهرسازی همواره از تفریق نرخ فایده سپرده‌های بانکی پشتیبانی می‌کند، گفت: نرخ سهم زیر بانکی کمک می‌کند هزینه‌های ساخت و ساز واحدهای مسکونی نیز در کشور کاهش یابد.

معاون مسکن و ساختمان وزیر گذرگاه و شهرسازی اصرار کرد: در صورتی که سرمایه‌های ودیعه شده در بانک‌ها وارد دامنه مسکن شود، سرمایه گذاری در این دسته افزایش و عرضه و تقاضای مسکن نیز وضعیت متعادلی پیدا خواهد کرد.

مظاهریان در ارتباط با وضعیت بازار مسکن یادآوری کرد : همانطور که در ۴ سال گذشته قیمت مسکن آنچنان رشدی نداشته، وضعیت بازار اثر می‌دهد ساله آینده نیز قیمت واحدهای مسکونی در مملکت افزایش شدیدی نخواهد داشت.

معاون وزیر گذرگاه وشهرسازی ذکر کردند: سیاست وزارت راه و شهرسازی پشتیبانی از مصرف کنندگان است و ما مخالف هرگونه سفته بازی و سوداگری در بازار مسکن مملکت هستیم.

این مقام سرپرست در وزارت گذرگاه و شهرسازی اظهار داشت: پیش بینی ما است که بها مسکن بعدها متناسب با نرخ تورم خواهد بود و بازار کشش افزایش قیمت شدید مسکن را ندارد.