انتخاب مسکن خانه دومی ها

انتخاب مسکن خانه دومی ها

در حالی که این ایام بخش عمده بازار مسکن به خانه‌ اولی‌هایی اختصاص می یابد که به کمک تسهیلات خرید بانک عامل دسته مسکن قدرت ورود به بازار را پیدا کرده‌اند، گروه دیگری از متقاضیان خرید ملک نیز هستند که قصدشان «تبدیل به احسن کردن آپارتمان مسکونی» است که در تملک دارند.
واسطه‌های ملکی اگرچه ادعا می‌کنند طی تابستان سال جاری عمده مشتریان آنها خانه‌اولی‌ها و به خصوص زوجین جوانی هستند که این روزها به کمک تسهیلات از محل اوراق مسکن و نیز صندوق پس‌انداز مسکن یکم، توانسته‌اند بین 30 تا بعضا 60 درصد از نقدینگی خویش را تامین و به بازار مسکن ورود کنند؛ ولی در عین حال ادعا می‌کنند که تعداد مشتریان خانه دومی آنها هم ناچیز نبوده است.این گروه از متقاضیان خرید مسکن اغلب به‌صورت همزمان در دو تقسیم «فروش» و «خرید» بازار مسکن حضور دارند، به طوری که از یکسو آپارتمان محل سکونت خود را برای فروش عرضه کرده‌اند و از سوی دیگر در جست‌وجوی ملک دیگری برای سکونت با موقعیت بهتر و حتما قدری گران‌تر از ملک محل سکونت خویش هستند. بیشتر متقاضیان «تبدیل به احسن» در بازار مسکن، در مرحله نخست قصد تملک آپارتمان بزرگ‌تر از محل سکونت پیشین خویش را دارند و در مرتبه دوم به دنبال شفا موقعیت مکانی آپارتمان خویش هستند. به گفته مشاوران املاک، آپارتمان‌های 80 لغایت 100 مترمربعی عمدتا مطلوب این گروه از مشتریان بازار مسکن است.

دیــدگــاه خود را بنویسید

لطفاً نظر خود را در مورد مطلب فوق بنویسید.