پیش بینی نماینده مجلس درخصوص بازار مسکن

پیش بینی نماینده مجلس درخصوص بازار مسکن

نایب سرپرست کمیسیون عمران مجلس با پافشاری بر اینکه رونق مسکن به افزایش قیمت منجر نمی شود،۳ عامل مختلف در بخش مسکن را برشمرد.
 مجید کیان پور با پافشاری بر ضرورت برپایی رونق در دسته مسکن و خروج از رکود بازار مسکن گفتند: برای برپایی رونق در این بخش باید گنجایش های موجود را در نظر گرفت و افزایش ساخت و ساز را در پروانه کار قرار داد.
وی با ذکر اینکه برای حمایت از عرضه و تولید مسکن باید از گنجایش های قانونی موجود استفاده بهینه را کنیم ، افزودند: کرایه داری 5 ساله یا 99 ساله، احیای بافت مستهلک و در ضمن اجرای طرح مسکن اجتماعی از مواردی است که می تواند بخش مسکن را تغییر دهد .
این نماینده انجمن با پافشاری بر اینکه عده ای رونق مسکن را در افزایش بها می دانند، تصریح کرد: رونق دسته ساختمان، افزایش عرضه و فرآوری است زیرا این عامل می تواند به رشد معاملات مسکن و منزل دار شدن تقسیم اعظمی از جامعه منجر شود.
کیان پور با ذکر این موضوع باید شرایطی برای رشد صنعت ساختمان و افزایش فرآوری مسکن فراهم شود، گفت: با افزایش فرآوری مسکن و تحویل آن به درخواست کننده گردش مالی و خرید و فروش اکثریت سپریدن می شود که برآیند اینکه آن اقتصاد نیز وضعیت بهتری را تجربه می کند.
وی با پافشاری بر اینکه رشد عرضه و تولید مسکن بیش از 1000 کار سر راست و غیر سر راست را از رکود بیرون می کند، افزود: گروه اقتصادی دولت باید بداند که برای برپایی تحول در اقتصاد باید آغاز صنعت ساختمان را به جنبش انجامید.
نایب سرپرست کمیسیون عمران مجلس با ادامه بر این سخنان: با برپایی توازن میانی عرضه و تقاضای مسکن علاوه بر اینکه نرخ ها از حالت حبابی خارج می شوند اقتصاد نیز بیش از 30 درصد تحول مثبت را تجربه می کند.با خارج شدن از این رکود صنعت مسکن و ساختمان بخش های سایر نیز تحت کارایی قرار گرفته و از رکود بیرون می شوند.
کیان پور با تاکید بر ضرورت در نظر گرفتن سیاست های واحد و همه جانبه از جانب دولت برای ایجاد دگرگونی در دسته مسکن افزودند: دولت باید با سیاست های حمایتی و تسهیل گرایانه به دور از پیمانکاری، تولید مسکن را رونق ببخشد به نوعی که علاوه بر متعدد سازان و دسته خصوصی مردم نیز متمایل به سرمایه گذاری در این دسته باشند.
وی افزود: با تغییر نگاه دولت رونق مسکن در افزایش بها ملک خلاصه نشده و صنعت ساختمان با تولید بیشتر درگیر خروج از رکود می شود.