عبور بازار مسکن از رکود

عبور بازار مسکن از رکود

کارشناس بازار مسکن با ذکر لازم الاجرا شدن کاهش نرخ سود بانکی تا سقف ۱۵ درصد سبب افزایش قیمت مقطعی در بازار اجاره بها خواهد شد ، گفت: افزایش بها مسکن زیر نرخ تورم می باشد .
مصطفی قلی خسروی با اشاره به تاثیر لازم الاجرا شدن رشد نزولی نرخ سود بانکی تا سقف 15 درصد در بازار اجاره مسکن اظهار داشتند: اغلب از آنکه این اقدام پولی و مالی دولت در بازار مسکن تاثیر بسزایی بگذارد جو روانی به وجود آمده، در بازار باعث نوسان قیمتی می شود.
 
وی با ذکر اینکه کمی نرخ سود بانکی چه بسا برای مدتی سبب نوسان قیمت ها در بازار مسکن خواهد شد  ولی برای رسیدن به رونق راهی جز این وجود ، در ادامه گفتند: قبل از این  سیاست کاهش نرخ سوده بانکی ، با مصر بودن صندوق های انتخاب شده بدست بانک ها به اجرا نمی رسید پس به این خاطر نقدینگی وارد بازار های مولد همانند ساخت و ساز مسکن نمی شد. حال می توان در نظر داشت که  با کمی نرخ سود بانکی، طرف عرضه در بازار مسکن تقویت شود.
 
این کارشناس بازار مسکن با اشاره به افزایش مقطعی نرخ کرایه قیمت گفت: با لازم الاجرا شدن سیاست تفریق نرخ فایده بانکی، ممکن است به چهره مقطعی نرخ کرایه در بازار مسکن افزایش یابد اما بازار مسکن در حال گذار است و این نوسان های قیمتی مقطعی خواهد بود.
 
قلی خسروی افزود: فصل نقل و انتقالات مسکن در بازار اجاره لغایت نیمه مهر ماه ادامه دارد و گمان می رود که لازم اجرایی شدن کاهش نرخ سوده بانکی تا سقف 15 درصد که از هفته دوم شهریور ماه عملیاتی می شود در این بازار کارایی گذار باشد.
 
ایشان با بیان این امر که در حال حاضر تورم بازار کرایه بهای مسکن به 22 درصد رسیده است، گفت: از خرداد ماه امسال شواهدی بر مبنای افزایش کرایه قیمت نسبت به مدت مشابه در سال پیشین بودیم. در حالی که تورم کرایه قیمت 14 درصد بود امروز به 22 درصد دریافتی رسیده است .
 
این کارشناس بازار مسکن با ذکر اینکه بازار مسکن در حال عبور از رکود است،در ادامه گفتند : هر چند که با افزایش تعداد داد و ستدها مسکن شاهد افزایش بها ها بودیم ولی این افزایش قیمت زیر نرخ تورم بوده است.

دیــدگــاه خود را بنویسید

لطفاً نظر خود را در مورد مطلب فوق بنویسید.