رونق بازار مسکن به دلیل کاهش نرخ سود بانکی

رونق بازار مسکن به دلیل کاهش نرخ سود بانکی

 دبیر انجمن انبوه سازان مسکن گفتند: رشدنزولی نرخ سود بانکی در بازار مسکن تأثیر مثبتی داشته است و زمینه ای برای ایجاد رونق در این بازار می شود.
فرشید پورحاجت دبیر مجلس انبوه سازان مسکن کشور طی گزارشاتی ، اظهار کردند: بیشترین مشکلاتی که قبل از کاهش نرخ سود بانکی با آن در ارتباط خواهیم بود ،بی نظمی مالی است که مشکلات زیادی را وارد اقتصاد کرده است.
ایشان در ادامه افزودند : سال پیشین نیز تجربه کاهش نرخ سود را داشتیم و این توانایی را داشت که اثرات مثبتی را در بخش‌های اقتصادی ایجاد کند، ولی بعد از مدت کوتاهی اثراتش از بین رفت.
دبیر انجمن انبوه سازان با تصریح بر این امر گفتند: پس از مدتی بسیاری از بانک‌ها توانستند مصوبات شورای عالی را دور زده و با برپایی صندوق‌های بانکی نرخ سود بانکی را تغییر داده و به روش سابق بازگشتند.
پور حاجت با پافشاری بر این اصل : تا زمانیکه نرخ سود بانکی تثبیت نشود، نمی‌توان به طور دقیق از اثرگذاری آن در این بازار مطمئن شویم.
 وی با اشاره به اینکه کاهش نرخ سود بانکی تأثیر به سزایی در دسته تولید دارد، افزود: این روش در بازار مسکن نیز تأثیر مثبتی داشته و زمینه ساز ایجاد رونق در این بازار خواهد شد ، البته این رونق به معنای برپایی نوسان نامطلوب نخواهد بود .
دبیر مجلس انبوه سازان کشور یادآور شدند: با کاهش نرخ سود بانکی، افزایش قیمت به وجود نمی آید
و نوسان نامطلوبی در بازار مسکن به وجود نمی آید

دیــدگــاه خود را بنویسید

لطفاً نظر خود را در مورد مطلب فوق بنویسید.