کاهش نرخ سود بانکی

کاهش نرخ سود بانکی

عامر کعبی در گفت و گو با خبرنگاران اظهار کردند : نرخ سودی که نظام بانکی از فعالان اقتصادی اخذ می کند؛ باید در خدمت تولید و رونق اشتغال باشد و منابع مالی و تسهیلات با سهولت و دقت بیشتر و نرخ کمتر در اختیار تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی باشد. 

نماینده شهر آبادان در مجلس شورای اسلامی افزوند: البته تغییر نرخ سود بانکی می تواند نقدینگی را می توان از بانک ها به سمت بازارهای دیگر نظیر بازار ارز، زر و وبرس اوراق بهادار ببرد که لازم به ذکر است که بانک مرکزی بر افزایش احتمالی قیمت ارز و طلا بازرسی داشته باشد. 

کعبی کعبی با اضافه کردن این موضوع گفتند: در نشستی که ماه قبل به همراه کمیسیون اقتصادی انجمن با مدیران عامل بانک ها داشته ایم بر سر کاهش نرخ سود سپرده گذاری و پشتیبانی از تولید کنندگان و متناسب سازی افزایش نرخ سود بانکی با نرخ تورم، بحران ها و راهکارها را بررسی کرده ایم. هم چنین قرار شد  اتاق مشترکی از نمایندگان کمیسیون اقتصادی، مسئولان وزارت اقتصاد و مدیران نظام بانکی تشکیل شود تا در خصوص کاهش تدریجی نرخ سود بانکی و جنبش به سمت بانکداری اسلامی که در کمیسیون اقتصادی در حال تدوین و کارشناسی هستند و دیگر مسائل بانکی، برنامه ریزی خوبی را داشته باشیم.

وی در خصوص پرداختی های موسسه آرمان نیز عنوان کردند: با دنبال هایی که در کمیسیون اقتصادی و به به اتفاق مجمع نمایندگان خوزستان از طریق بانک مرکزی داشتیم؛ تفاهم نامه ای چندی پیش میان بنیاد-نهاد-سازمان آرمان و ملل منعقد شد تا پرداختی سپرده گذاران از راه بنیاد-نهاد-سازمان ملل انجام شود . امیدواریم حسابرسی بنیاد-نهاد-سازمان آرمان طی یک ماه آینده به سرانجام برسد و پرداخت سپرده های مردم شروع شود .