خروج بخش ساخت و ساز از رکود

خروج بخش ساخت و ساز از رکود

به گزارش کارشناسان اقتصادی محصول ناخالص درونی به قیمت تغییر ناپذیر سال ۱۳۹۰در سه ماهه آغاز سال ۱۳۹۶ به رقم ۱۸۳۶۴۲۷ میلیارد ریال با نفت و ۱۴۵۶۶۹۳ میلیارد ریال بدون در نظر گرفتن نفت رسیده است، در صورتی که رقم یادشده در مدت همانند سال پیش با نفت ۱۷۲۳۸۵۷ میلیارد ریال و بدون نفت ۱۳۶۱۰۰۵ میلیارد ریال بوده که نشان از رشد ۶.۵ درصدی فرآورده ناخالص داخلی با نفت و ۷ درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در فصل بهار سال ۱۳۹۶ دارد.

نتایج به عمل آمده حاکی از آن است که در سه ماهه ابتدا سال جاری رشته کارهای گروه زراعت ۳.۱ ، گروه صنعت (شامل: استخراج نفت خام و گاز طبیعی، سایر معادن، صنعت، انرژی و ساختمان) ۴.۹ و گروه خدمات ۸.۳ درصد نسبت به فصل مانند ساله قبل، رشد داشته است.

محاسبات فصلی انجام شده در مرکز آمارگیری ایران در قالب ۱۵ دسته اصلی در برگیرنده ۴۲ رشته کار و جنبش می‌شودبه انجام می رسد که بر این اساس گروه کشاورزی دربرگیرنده بخش‌های زراعت و باغداری، دامداری، جنگل‌داری و ماهیگیری، گروه صنعت شامل زیر بخش‌های استخراج نفت خام و گاز طبیعی، استخراج سایر معادن، صنعت، تأمین آب، برق و گاز طبیعی و ساختمان می باشد و گروه خدمات در بردارنده زیر بخش‌های عمده‌فروشی و خرده فروشی، هتل و رستوران، ترابری و ارتباطات، واسطه‌گری‌های مالی، مستغلات، امور عمومی، آموزش، بهداشت و مددکاری و سایر خدمات است.

با بیان این موضوع لازم به ذکر است که اطلاعات تفصیلی در زمینه حساب‌های ملی فصلی مرکز آماری ایران بر اساس ساله پایه ۱۳۹۰، از طریق درگاه ملی آمار در قسمت داده‌ها و اطلاعات آماری،حساب‌های ملی،جداول آماری،حساب‌های ملی فصلی، قابل دسترسی می باشد.

دیــدگــاه خود را بنویسید

لطفاً نظر خود را در مورد مطلب فوق بنویسید.