پایین بودن نرخ تورم و افزایش قیمت مسکن

پایین بودن نرخ تورم و افزایش قیمت مسکن

در حالی که افزایش قیمت مسکن پایین‌تر از نرخ تورم باشد نشاندهنده این است که سفته گران در بازار وجود ندارد و خریداران واقعی در این بازار هستند که درحال حاضر این طور است.

* افزایش قیمت مسکن پایین‌تر از نرخ تورم

حامد مظاهریان درمورد دگرگونی ها این روزها بازار مسکن گفتند: اینها را قبل نشانگرهای رونق و رکود می‌نامیم. اخیرا ۵.۶ درصد افزایش بها مسکن داریم. در تهران میانگین بها ۴.۶۵ میلیون تومان است. این میانگین افزایش در کل کشور وجود دارد. پس هنوز بازار مسکن به حداقل میزان سوددهی نرسیده است. چرا که اشخاص به این نتیجه نرسیده اند که پول را از بانک خارج کنند و وارد بازار مسکن کنند.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی تاکید داشتند: سیاست ما اینست که درخواست را تقویت کنیم. من افراد کمی را می‌شناسم که با پول نقد مسکن خریداری کردند و با وام خریداری کردند. صندوق پس‌انداز مسکن یکم بهترین روشی است که برپایی شده است. قبل از ساله ۱۳۹۲ وام مسکن ۲۰ میلیون تومان با سود حدود ۴۰ درصد مساوی با نرخ تورم بوده است . الان این رقم به ۱۶۰ میلیون تومان با نرخ سود ۹.۵ درصد رسیده شده است.

* ورود دولت مشکل بازار مسکن است

مظاهریان گفت: رونق سفته را باید از بازار مسکن جدا کنیم. ورود دولت به این تقسیم همیشه مخل بازار بوده و همیشه در تاریخ ما مردم خودشان مسکن خودشان را ساختند. دولت‌ها وظیفه دارند پشتیبانی و بازار را تنظیم کنند.

* مسکن مهر دلیل بر افزایش حاشیه‌نشینی شد

معاون مسکن اظهار کردند: وقتی شما می‌گویید هرفردی خانه ندارد ثبت اسم کند مقدار زیادی تقاضای غیرواقعی ایجاد می‌شود.  مسکن اجتماعی برای افرادی است که حمایتی نیستند و خودشان نمی‌توانند برای مسکن اقدامی برای خرید یا ثبت نام کنند. مسکن مهر هم به نوعی مسکن اجتماعی است اما با سیاست متفاوت و به گفته من اشتباه انجام شد.

* مسکن خودم را اقساطی خریدم

مظاهریان گفت: بنده مالک هستم و مسکن را به طور اقساطی تهیه کردم. بازپرداخت اقساط هم دردسرهایی دارد.