مالیات جدید برای معامله گران مسکن

مالیات جدید برای معامله گران مسکن

به گزارش کارشناسان اقتصادی ، نوسان‌های قیمت‌ مسکن زیان‌های گسترده‌ای بر اغلب خانوارها، بسیاری از تولیدکنندگان و اقتصاد ملی در سطح گسترده‌ای وارد می‌سازد و آثار به جای مانده از آن به سایر بخش‌های اقتصادی و بازارهای مالی منتقل می شود .

از این رو تثبیت بازار مسکن در اقتصادی‌های نفتی همانند ایران با وجود سختی ها و تحت فشار بودن تولید و سرمایه‌گذاری از نظر برگزیدن نوع گزینه سرمایه‌گذاری با توجه به بازدهی و ریسک ضرورتی جداناپذیر است.در این زمینه تجربه های جهانی بر نقش ممتاز و برجسته مالیات‌های مسکن به ویژه مالیات سود سرمایه پافشاری دارد که در نظام مالیاتی ایران مورد توجه ی ویژه ای نبوده است.

طی سال‌های اخیر اقداماتی جهت اصلاح سامانه مالیاتی دسته مسکن اتخاذ شده و این تفکر زیاد ارزشمند باره مورد توجه قرار گرفته که مالیات‌های مسکن لزوما اختلال‌زا و سبب افزایش قیمت مسکن نبوده بلکه دست موزه مهم و کلیدی تعادل و تثبیت بازار مسکن بوده و مانع تسری اختلالات بازار مسکن به دیگر بازارهای اقتصادی خواهد شد .

در عین حال  اصلاح نظام مالیاتی بخش مسکن مورد توجه ویژه است و هدف اصلی تفریق معاملات سوداگرانه و در حالت ایده‌آل حذف آن است. داد و ستدها سوداگرانه یکی از اساسی‌ترین دشواری ها بازار مسکن و اقتصاد ملی طی دو دهه تازه بوده است.

مالیات منفعت سرمایه،‌ ترکیب نوسان قیمت و سرمایه گذاری بخش مسکن را در وضعیتی قرار می‌دهد که نسبت به کشورهای فاقد سامانه مالیاتی شرایط مناسب‌تری را از عقیده تاثیر پایدار می‌کند.وضع مالیات منفعت سرمایه در شرایطی قابل قبول است که نوسان قیمت را کاهش دهد و علاوه بر آن موجب افزایش رشد سرمایه‌گذاری از طریق کاهش نوسان قیمت شود و نتایج بررسی‌ها این مورد را تایید می‌کند.

کارایی بازار مسکن در کشورهایی که دارای نظام مالیات منعفت سرمایه هستند اغلب از گروه کشورهایی است که فاقد نظام مالیاتی هستند. این فرمایش خویش مهم‌ترین علت به سود وضع مالیات منفعت سرمایه در ایران است که سال‌ها از نوسان شدید بها مسکن به شدت رنج می‌برد.