دلیل گرانی مسکن بعد از محرم و صفر

دلیل گرانی مسکن بعد از محرم و صفر

یک کارشناس با ذکر این‌که کاهش سود سپرده‌های بانکی و سیاست‌های دولت در زمینه وام مسکن سبب تحریک درخواست در این دسته می‌شود، گفتند:نیمه دوم سال با رشد تقاضا، شاهد افزایش قیمت‌های مسکن خواهیم بود، البته ماه‌های محرم و صفر این افزایش را متوقف می کنند.
 محمدحسین رفعت‌نژاد اظهار کردند:‌ بعد از اعلام کاهش نرخ سود بانکی، یک جنبش نسبی در بازار مسکن صورت گرفته که ادامه دار هم می شود .
وی با ذکر این‌که یکی از اصلی‌ترین جاهایی که سرمایه‌های جاری ملت در آنجا خوابیده و هیچ جنبشی ندارد، سپرده‌های بانکی است، در ادامه گفتند:‌ وقتی سپرده‌های بانکی جذابیت خویش را برای سپرده‌گذاران از دست می‌دهد، این نقدینگی به بازارهای سایر اقتصادی سرازیر می‌شود.
وی با اشاره به این‌که ارز،‌ مسکن و بورس سه بازاری هستند که هم اکنون چگونگی زیاد بدی را سپری می‌کنند، افزود: در این بین بورس بازار زیاد راکدی است و بازار ارز نیز به علت نوسانات لحظه‌ای و تجربه‌های افراد از شکست، بازار چندان جذابی برای جذب سرمایه‌های ملت نیست.
وی مسکن را تنها بازار باقی مانده برای ورود سرمایه‌های مردم دانست و گفتند:‌ تقسیم زیادی از خریدی که در این بازار صورت می‌گیرد با قصد سرمایه‌گذاری در این تقسیم است.
این کارشناس با بیان این‌که  روی آوردن سپرده‌های بانکی به سمت مسکن سبب افزایش درخواست و به تبع آن افزایش نسبی قیمت‌ها می‌شود، اصرار داشتند: البته ماه‌های محرم و صفر نشانه تعدیل‌کننده‌ای روی بها مسکن دارند و  شدنی است شوک ناشی از تفریق فایده سپرده‌های بانکی بر بازار مسکن را کم کند و قیمت‌ها آنگونه که پیش بینی می‌شود افزایش نیابد.
وی با تاکید بر این اصل یاد آور شد: از سوی دیگر سیاست‌های دولت در راستای تسهیلات مسکن در بحث کمبود زمان انتظار برای اخذ وام و افزایش میزان آن مایه افزایش جذابیت‌های سرمایه‌گذاری در بازار مسکن می‌شود، عاملی که در نهایت افزایش درخواست و قیمت را به تعقیب دارد.