90برابر شدن قیمت مسکن طی 20سال

90برابر شدن قیمت مسکن طی 20سال

به گزارش کارشناسان اقتصادی، عباس شوکتی اظهار داشتند: نداشتن مدیریت در صنعت ساختمان باعث شد هر فردی که سرمایه ای داشته باشد، وارد عرصه ساخت و ساز شود و یک شبه راه صد ساله را در آشفته بازار مسکن طی کند و به پیشرفت قابل قبولی برسد.

وی با ذکر اینکه ما از نظر تعداد فارغ التحصیلان رشته‌های مهندسی در گیتی جایگاه دوم را در اختیار داریم، ادامه دادند : در حال حاضر نزدیک ۴۰۰ هزار مهندس عضو سازمان نظام مهندسی هستند که قطعا این تعداد سه برابر اغلب از احتیاج تمام ساخت و سازهای در کشور  است. در این صورت شاهد این که ساختمان‌ها توسط کسان فاقد صلاحیت ساخته می‌شود و بازرسی قابل قبولی هم بر آنها اعمال نمی‌شود.

شوکتی در ادامه سخنانش با انتقاد از افزایش ۶۰ درصدی بها برخی مصالح ساختمانی گفتند: متاسفانه نهادهایی که با ساخت وساز ادامه دادند و درآمدهایی از این بخش نصیبشان می‌شود، نسبت به سختی ها موجود بی‌توجه هستند. به طور نمونه بیش از ۷۰ درصد درآمد شهرداری از محل صدور پروانه هاست و باید برای کمک به سازندگان امتیازاتی قائل شوند اما آنچه که در نظر داشتیم همواره شهرداری عوارض صدور اجازه را چند مساوی تورم عمومی افزایش یافته است.هم اکنون امیدواریم با سوابقی که از آقای نجفی سراغ داریم، به حل این چالش کمک کند.

این کارشناس در بازار مسکن با آشکارکردن خرسندی از مدیریت وزیر مسیر و شهرسازی در دسته زمین و مسکن افزود: امروز از یک طرف شاهد روند آرام و طبیعی بازار مسکن به بعید از هیجانات گذشته هستیم و از طرفی قیمت برخی مصالح در حال افزایش است که این مساله سازندگان را در دوراهی افزایش بها ها یا کاهش کیفیت قرار می‌دهد و از آنجایی که بازار کشش افزایش قیمت را ندارد، سازنده چاره‌ای جز کم  شدن کیفیت ساخت نخواهد داشت.

شوکتی با بیان این موضوعات صنعتی سازی یک بایستگی انکار ناپذیر است، یادآور شدند: صنعتی‌سازی علاوه بر اینکه باعث افزایش کیفیت ساخت و ساز می‌شود، کیفیت را ارتقاء داده و در کاهش قیمت‌ها بسیار تاثیرگذار است.

وی به ۴۰۰ هزار مهندس عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان اشاره کرد و گفت: سرمایه عظیمی از نیروی انسانی بیکار در صنعت ساختمان هستی دارد که ظرفیتی برای کارگماری آنها در داخل کشور نیست، لذا صادرات خدمات فنی مهندسی باید مدنظر دولت پیمان گیرد؛ در این خصوص بازارهای خاورمیانه پتانسیل نکویی برای اشتغال‌زایی در صنعت ساختمان است.