سواستفاده گری از بافت‌های فرسوده

سواستفاده گری از بافت‌های فرسوده

به گزارش کارشناسان کشور، ایرج رهبر با ذکر اینکه انبوه سازان کشور با سعی اینکه مسکن را از حالت سرمایه داری خارج و آن را مصرف می کنند اظهار داشتند: در گذشته بانک‌ها به بازار مسکن نگاه اقتصادی داشتند و برای اخذ سود بیشتر زمین می خریدند.

بر این اساس طبق گزارشات به عمل آمده، نایب مسئول مجلس متعدد سازان گفت: دولت متعهد است که با افزایش تولید در بازار مسکن نگاه سودجویانه را از این بازار دور کند و در حالی که به بافت‌های فرسوده نگاه اختصار بینانه داشته باشیم پیامدها اکثریت همانند رکود دامن راهبند بازار مسکن می‌شود.

 آقای ایرج رهبر تاکید کرد: مسئولان دولتی سوداگران بازار مسکن هستند و در بافت های مستهلک به تعقیب فایده و مشارکت اغلب هستند و با احیای بافت های فرسوده می‌توان امیدوار بود که بازار مسکن و این بافت ها به رونق برسد.

دیــدگــاه خود را بنویسید

لطفاً نظر خود را در مورد مطلب فوق بنویسید.