نداشتن نوسان قیمت در بازار مسکن امسال

نداشتن نوسان قیمت در بازار مسکن امسال

درخصوص گزارشات به عمل آمده توسط خبرنگاران عضو هیات مدیره بانک مسکن با ذکر اینکه بازار مسکن در 6 ماه دوم سال1396 نوسان قیمتی نخواهد داشت، گفت: لغایت آخر ماه درباره محل تامین منابع باره نیاز برای اجرای مسکن اجتماعی تعیین تکلیف می کنیم.

ابوالقاسم رحیمی انارکی در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به موضوع اجرای تغییر شرایط تسهیلات خرید مسکن از جمله تعریض دوره بازپرداخت اقساط، کاهش مدت سررسید سپرده گذاری از 12 ماه به 10 ماه و در ضمن کاهش نرخ سود اظهار داشتند: هنوز هیچ تصمیمی درباره تغییر شرایط تسهیلات خرید مسکن پایانی نشده است.

وی نیز افزودند: تغییر شرایط وام مسکن باید بررسی شود، به طور قطع اگر منابع بانک مسکن دستور دهند، این توصیه عملی می شود، در غیر این صورت کسری منابع بانک مسکن در صورت اجرای این طرح باید به نحوی  تامین شود .

عضو هیات مدیره بانک مسکن همچنین درباره آخرین تصمیمات برای تامین منابع برای اجرای طرح مسکن اجتماعی اظهار داشت: در ارتباط با محل تامین مالی پروژه مسکن اجتماعی رسیدگی هایی گسترده‌ای اتمام داده‌ایم و توافقات اولیه اتمام شده و این توافقات در حال نهایی شدن است .

رحیمی انارکی در پاسخ به این سوال که آیا امکان تامین منابع اجرای این پروژه از محل بازپرداخت اقساط مسکن مهر وجود دارد، گفت: بازپرداخت اقساط مسکن مهر تا 10 سال آینده تعیین تکلیف شده است.  

عضو هیات مدیره بانک مسکن پافشاری کرد: محل تامین منابع اجرای پروژه مسکن اجتماعی تا آخر ماه جاری نهایی و اعلام  می شود.

وی در ضمن با اشاره به وضعیت بازار مسکن اظهار داشت: هم اکنون متقاضیان آماده در بازار مسکن از متقاضیان مصرفی هستند که  توان خریدشان با به کارگیری تسهیلات بانکی افزایش مکشوف و از این روش تقاضای موثر خود را وارد بازار مسکن کرده اند.

عضو هیات مدیره بانک مسکن با پافشاری بر اینکه هم اکنون عمده تقاضا در بازار به سمت منزل های کم متراژ است، ادامه دادند: انتظار می‌رود در نیمه دوم سال جاری شاهد افزایش سرعت رشد حجم داد و ستدها مصرفی مسکن با واحدهای حقیر باشیم ولی رکود در بازار داد و ستدها واحدهای مسکونی لوکس کماکان ادامه خواهد داشت .

رحیمی انارکی تاکید کردند: مطابق آنچه که پیش بینی می شود، شاهد نوسانات قیمتی در نصف دوم سال جاری و رشد بها بالاتر از نرخ تورم عمومی نخواهیم بود.