بازگشت خانه‌های رهن به بازار مسکن

بازگشت خانه‌های رهن به بازار مسکن

بازگشت خانه های رهن به بازار مسکن در حالی بود که از ابتدای تابستان سال گذشته، هم زمان با کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی فایل‌های رهن کامل در بازار اجاره مسکن کم شد، هم‌اکنون با اتمام فصل پاییز جابه‌جایی‌ها و  نزدیک  شدن اولین ماه از فصل پاییز به روزهای پایانی، حجم قابل توجهی از فایل‌های کرایه با شرایط رهن کامل برای متقاضیان این واحدها قابل دسترس شده است.
تابستان سال گذشته با کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی، اکثریت به رویداد موجران سهم اجاره ماهانه نسبت به مبلغ رهن(ودیعه)را در ساختار اخذ اجاره مسکن افزایش دادند و به همین سبب شد در بازار واحدهای مسکونی اجاره‌ای به خصوص واحدهایی با متراژ پایین و متوسط متراژ با کمبود عرضه واحدهای رهن کامل روبرو شد. در این میان، حتی واحدهایی که با فرمول ترکیبی اجاره ماهانه به علاوه رهن به بازار اجاره داده می‌شدند به علت کمی قابل توجه سهم رهن و افزایش غیرمنطقی رقم کرایه ماهانه به فایل‌های خارج از توان مستاجران تبدیل شدند.
در این صورت، تحقیقات از بازار اجاره مسکن در بیست و ششمین روز پاییز نشاندهنده این است که  هم‌اکنون حجم قابل توجهی از فایل‌های رهن کامل یا فایل‌هایی که در آنها سهم رهن از کرایه ماهانه زیاد است در دسته فایل‌های ارائه شده به بازار ملک (اعم از واحدهای کم متراژ، وسط متراژ و بزرگ متراژ) در دسترس مستاجران قرار دارد؛ به این ترتیب آن بخش از مستاجرانی که قراردادهای سال گذشته آنها در پاییز به انجام می‌رسد یا در همین روزها منظور جابه‌جایی دارند سال جاری با شرایط راحت‌تری نسبت به سال گذشته می‌توانند واحد مسکونی با شرایط مناسب را کرایه کنند.
کارشناسان و فعالان بازار مسکن پیش‌بینی می‌کنند این اعتدال فصلی در زمستان نیز ادامه خواهد داشت و حتی نرخ اجاره‌بها در نیمه دوم سال96 نسبت به نیمه اول سال96، روند معتدل‌تری را تجربه کند.

دیــدگــاه خود را بنویسید

لطفاً نظر خود را در مورد مطلب فوق بنویسید.