دلیل افزایش قیمت مسکن این روزها

دلیل افزایش قیمت مسکن این روزها

مهدی پادشاه محمدی، در ارتباط با تاثیر دریافت مالیات از خانه های خالی بر روی رونق بازار کرایه اظهارکرد:تاثیر مالیات روی خانه، مردم را متوجه این مساله می‌کند که حفاظت خانه فقط با بهره برداری از آن همراه نیست، بلکه همراه با هزینه‌هایی برای حفاظت است.
وی با اشاره به این که عده ای از مردم تنها برای سرمایه‌گذاری اقدام به خرید منزل می‌کنندو نیز تصریع کردند:در صورتی بتوان از خانه‌های خالی مالیات بگیریم می‌توان به کم شدن داد و ستدها سوداگرانه در زمینه مسکن امیدوار شد در این صورت خرید مسکن فقط برای کسانی که مصرف کننده اند و به قصد سهم برداری برای عموم مردم توجیه بهتری پیدا خواهد کرد.
سلطان محمدی با انتقاد از فقدان سازوکار ریزبین در شناسایی خانه‌های خالی یادآور شدند:با وجود مثبت بودن این سیاست برای کاهش خانه‌های خالی و کاهش معاملات با منظور سرمایه گذاری، این امر کارایی خویش را تنها به صورت تئوری می گذرد. ولی در عمل بعید می‌دانم که کارایی محسوس و قابل توجهی در بازاربگذارد.به این دلیل که معرفی منزل خالی پیشه راحتی نیست و مالکان دنبال راهی برای فرار از این امر هستند.
وی افزایش بها صورت گرفته در ماه های اخیر مسکن را ناشی از افزایش قیمت تمام شده می دانست و گفت:در بین نهاده های مسکن مهمترین افزایش بها در ماه های بازپسین در فولاد بوده است که البته این روش روی آیتم های زیادی در ساختمان تاثیر می گذارد، سایر مواردی متاثر در بها تمام شده ساختمان و دستمزدها بیشتر تحت تاثیرهمان تورم بوده است پس با توجه به رکودی که در تقسیم مسکن شاهد بوده ایم، این افزایش بها ناشی از رونق نبوده است.
این کارشناس مسکن رشد نقدینگی صورت گرفته در شرایط کنونی را بر بازار مسکن بی اثر است و در ادامه گفت :بازار مسکن همین روند فعلی خود را ادامه خواهد داد، روندی که به تدریج در حال جنبش به سمت رونق است،اما این روند جهشی نخواهد بود و تغییر محسوسی در قیمت ها و حجم داد و ستدها نخواهیم داشت و شرایط به این صورت است که قیمت مسکن هم پای تورم و چه بسا کمی جلوتر از تورم جنبش خواهد کرد.

دیــدگــاه خود را بنویسید

لطفاً نظر خود را در مورد مطلب فوق بنویسید.