تغییرات قیمت مسکن کنسل شد

تغییرات قیمت مسکن کنسل شد

محمدامیرزاده عضو هیئت نمایندگان با ذکر این مساله جهش بها مسکن را منتفی دانست و برای به کارگیری گنجایش مسکن مهر های خالی یک پیشنهاد ارائه کرد.

در 10 سال گذشته 2 میلیون واحد به تعداد خانه های خالی از سکنه اضافه شده است. وزیر راه وشهرسازی ارزش تعداد منزل های خالی در مملکت را دو برابر ارزش بورس اعلام کرده ، سرمایه ای انباشته شده ای که بلا استفاده  در گوشه کنار این شهرها می باشد.

محمدامیرزاده عضو هیئت نمایندگان درباره بهترین طریق ورود منزل های خالی به بازار مسکن گفتند: خانه های خالی دستاورد تلاشهای دو دسته از اقتصاد مملکت می باشد. دسته اول، تقسیم خصوصی است که به امید افزایش قیمت مسکن در سال های قبل ، بدون مطالعه و پایه علمی و طبق روند بازار در مسکن سرمایه گذاری کرده اما هم اکنون با عدم تقاضا رو به رو شده است. دسته دوم نتیجه تلاش دولت برای خانه دار کردن اقشار متوسط و کوچک جامعه است. با توجه به فوریت این اقدام اشتباهات بزرگی مثل مکان یابی نادرست رخ داده و این مسئله به افزایش شمار منزل های خالی دامن زده است. الگوی ساخت مسکن های مهر در بسیاری از مناطق کم جمعیت و روستایی قابل استفاده نیست.

عضو هیئت نمایندگان با مطرح کردن این موضوع ادامه دادند: نداشتن مطالعه درباره استعدادهای ناحیه و محیط‌ یابی مناسب نتایج خوبی در تقسیم مسکن بدست نیامده است و در شرایط فعلی برای مدیریت منزل های خالی نباید بدون انجام پژوهش های لازم وارد شغل شد. اقلیم یابی، مقایسه استعدادها و مطالعه جمعیت منطقه برای ایجاد آبادی در مناطقی که مسکن مهر در آن ساخته شده ضروری می باشد. ایجاد شهرک های صنعتی یگانه از روش های به کارگیری گنجایش های مسکن مهر است ولی نباید هیجانی بدون فکر در این باره تصمیم بگیریم.

امیرزاده با اشاره به کاهش گزارشات ازدواج و روند افزایش جمعیت و کارایی آن در چگونگی بازار مسکن گفتند: بنا به گزارشات  انجام شده تصور نمی کنم تقسیم مسکن دیگر به حباب قیمتی که در دهه های پیشین تجربه کرده است برسد. روند مهاجرتی که در دو دهه گذشته شاهد آن بودیم تمام شده است. علت آمدن به شهرهای بزرگ قابل سنجش با ماضی نیست و به نظر نمی رسد بها مسکن جهشی مثل آنچه در سالهای گذشته روی دادن را تجربه کند. از سوی دیگر افزایش قیمت پایه های ساخت مسکن مثل مصالح ساختمانی نقطه امیدی برای رونق صنعت ساختمان است.