تاثیر خروج آمریکا از برجام بر بازار مسکن

تاثیر خروج آمریکا از برجام بر بازار مسکن

یکی از مهم‌ترین تاثیرپذیری بازار مسکن از خروج ایالات متحده از برجام و ادامه سیاست‌ها علیه کشور ما، از کانال مانع‌تراشی در مسیر بهبود شرایط اقتصادی صورت خواهد گرفت. در شرایط فعلی مشکل اصلی در بازار مسکن ضعف تقاضا می باشد.سیاست‌های پولی دولت‌های نهم و دهم بهای مسکن را دوچندان کرده است . در این صورت ، عملکرد نامطلوب دسته حقیقی اقتصاد و کاهش نیرو خرید اقشار متوسط در سال‌های میان دهه ۸۰ تا اواسط دهه ۹۰ شمسی منجر به ناتوانی تقاضا در بازار مسکن شد.یکی از علل زیادی  نابسامانی‌های‌ اقتصادی در آن دوران ، تحریم‌های ایالات متحده و مشارکت دولت‌های غربی بوده است . به‌ خصوص اینکه چگونگی نامطلوب نقل‌وانتقالات بانکی، با کوچک کردن دسترسی ایران به درآمدهای نفتی، کالاهای واسطه‌ای و فناوری کارایی شدیدی بر تقسیم فرآوری ایران داشته است . در شرایطی که اقتصاد ایران برای رشد به‌شدت نیازمند سرمایه، فناوری و بازارهای جهانی می باشد، اگر وصع تحریم ها اینگونه باشد می‌تواند به‌طور معناداری بر روند شفا اقتصادی تاثیرگذار باشد. به این صورت که دسته مسکن دنباله‌رو و تابع شرایط بزرگ  اقتصادی می باشد، بدون رشد پایدار اقتصادی چشم‌انداز روشنی برای این بازار نیز نمی‌توان متصور بود.

نکته مثبت این اتفاقات آن است که سیاست خارجی دولت یازدهم، سبب شده است که خروج از برجام برای کلیه طرف‌های روبرو پرهزینه باشد. بنابراین، باتوجه به ‌عملکرد غیرمنطقی ایالات متحده و با در نظر داشتن اینکه تجارت همواره موجب افزایش رفاه هر دو سو می‌شود و هیچ کشوری از تحریم نفع اقتصادی نمی برد  و طبق تجربه مذاکرات گذشته - که نشاندهنده دستیابی به توافقی همه‌جانبه تا چه حد دشوار، زمانبر و هزینه‌بر بوده است- می‎توان امیدوار بود که دولت ایالات متحده، این بار در کسب همراهی بین‌المللی با دشوار بنیادین روبه‌رو شود.براساس آنچه شرح دادیم می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که در کوتاه‌مدت به‌نظر نمی‌رسد بازار مسکن از تصمیم ترامپ، تاثیر چندانی بپذیرد. مگر اینگونه باشد که در ماه‌های آتی همایش به برونرفت از برجام رای دهد، اقدامی که به‌نظر نگارنده چندان محتمل نیست. البته این فرمایش درصورت وقوع پیامدهای منفی هم برای ایران و هم برای سایر کشورها به‌همراه خواهد داشت. شدت این تاثیرات به میزان واکنش و همراهی سایر کشورها  ادامه خواهد داشت، ولی در هر صورت برآیند آن برای اقتصاد ایران و بازار مسکن به‌ویژه در بلندمدت منفی خواهد بود.