پاسخ احمدی نژاد به انتقاد از مسکن مهر

پاسخ احمدی نژاد به انتقاد از مسکن مهر

جناب آقای احمدی نژاد رئیس جمهور اسبق کشور با اشاره به حضورش در مناطق زلزله زده اظهار کردند: امروز از جاهایی که کمترین تا بیشترین زیان را داشته اند.
بازدید کرده ام و متاسفانه وسعت خسارات بسیار زیاد است.
واکنش جناب محمود احمدی نژاد از انتقاد به موضوع مسکن مهر
وی در استجابت به این سوال که انتقادات زیادی نسبت به خرابی مسکن مهر در این ناحیه شد است، گفت:
در این پیشامد آسیب‌های زیادی به خانواده‌ها زلزله زده کرمانشاه وارد شده و باید به ملت بگویم که ما نوکر آنها و در غمشان شریک هستیم،
اگر کاری از دست ما ساخته باشد انجام می‌دهیم و دست در دست ملت مناطق زمین لرزه زده را می‌سازیم,
اما هیچ وقت وارد بازی‌های سیاسی نمی‌شوم.

دیــدگــاه خود را بنویسید

لطفاً نظر خود را در مورد مطلب فوق بنویسید.