بازار مسکن کماکان دارای افزایش قیمت است

بازار مسکن کماکان دارای افزایش قیمت است

صدیف بدری سخنگوی عمران مجلس شورای اسلامی با ذکر این اصل  که، رشد داد و ستدها مسکن،در این دوره ، ناشی از معاملات خوب مسکن و انتقال از پروژه های مشارکتی می باشد که اظهار داشتند: میزان اجازه های ساختمانی طی ماه های گذشته 10 درصد رشد خواهد داشت.


وی در ادامه افزود: افزایش 10 درصدی اجازه های ساختمانی ناشی از تسهیلات مسکنی است که در سال 95 پرداخت شده است اما سال جاری بانک مسکن هیچ تسهیلاتی را با نرخ سود بالا به متقاضیان پرداخت نمی کند.

جناب بدری با تسریح این موضوع گفتند: بانک تخصصی مسکن، تنها تسهیلات ودیعه گذاری مسکن یکم، را پرداخت می کند در صورتی که اگر این تسهیلات به سازندگان مسکن ارائه شود می تواند نقش موثری در بهبود این بازار داشته باشد.

سخنگوی کمیسسیون عمران مجلس شورای اسلامی مجلس با پافشاری بر این اصل : نرخ تسهیلات پرداخت شده به سازندگان 18 تا 24 درصد می باشد و این امر می تواند دلیلی بر کاهش میزان ساخت و ساز در بازار باشد.

وی با ذکر این حباب قیمتی در بازار مسکن به وجود آمده است افزودند: چگونگی مناسبی برای بازار مسکن پیش بینی نمی گردد و حباب های افزایش بها کماکان در این بخش وجود دارند.

بدری به سخنان خویش افزود : بها مصالح ساختمانی از دسته میلگرد و سیمان به طور باور نکردنی افزایش زیادی داشته و این امر می تواند نقش بسزایی در کاهش میزان ساخت و ساز داشته باشد.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی درپایان گفتند: بها مسکن در مناطق گوناگون کشور بین 10 الی 15 درصد افزایش مکشوف واین رشد قیمتی در محله های تهران نیز متفاوت می باشد.

دیــدگــاه خود را بنویسید

لطفاً نظر خود را در مورد مطلب فوق بنویسید.