نقدینگی به سوی چه بازاری می رود؟

نقدینگی به سوی چه بازاری می رود؟

در چند ماه اخیر افزایش قیمت در برخی از بازار ها بخصوص مسکن بسیار جالب توجه بوده و مشخص نیست چه زمانی متوقف می شود.

با نگاهی به چند ماه اخیر متوجه خواهیم شد که بازار ارز اولین مکان مطمئنی بود که غول نقدینگی به آنجا مهاجرت کرد و نوسانات ارزی شدیدی را در کشور به وجود آورده است .

 با ورود دولت و قوه قضاییه و برخورد با دلالان ارز نقدینگی به بازارهای دیگر سوق می یابد.

 بازار مسکن دومین بازاری بود که نقدینی به سوی آن پیش رفت  و در چند ماه اخیر افزایش قیمت ۲۰ تا ۵۰ درصدی را در این بازار به دنبال داشته است.

 همزمان با ورود نقدینگی به بازار مسکن و پس از آن برخی دیگر از سرمایه‌گذاران بازار سکه و طلا را مناسب دیده و به آن مهاجرت کردند که نتیجه آن نیز افزایش قیمت دو برابری قیمت انواع سکه بهار آزادی بوده است.

 به نظر می رسد افزایش قیمت سکه به حدود دو و نیم میلیون تومان نیز کم کم پر ریسک تلقی شده و باید منتظر خروج نقدینگی از بازار سکه به سمت دیگر بازارها باشیم.

 بازار خودرو نیز در چند هفته اخیر افزایش زیادی را داشته است و به نظر می رسد این بازار نیز دیگر اشباع شده است.

 چهار بازار ارز، سکه، مسکن و خودرو از جمله بازارهای است که همواره سرمایه‌گذاران برای کسب سود بیشتر از شبکه بانکی به آن مراجعه می کنند.

حال با اشباع شدن این چهار بازار اساسی مشخص نیست قرار است نقدینگی سرگردان در جامعه به کدام بازار سرازیر شده و آن بخش را با افزایش قیمت‌های حبابی همراه سازد.در چند ماه اخیر افزایش قیمت در برخی از بازار ها بسیار جالب توجه بوده و مشخص نیست چه زمانی متوقف می شود.

با نگاهی به چند ماه اخیر متوجه می شویم که بازار ارز اولین مکان مطمئنی بود که غول نقدینگی به آنجا مهاجرت کرد و نوسانات ارزی شدیدی را در کشور به وجود آورد.

 با ورود دولت و قوه قضاییه و برخورد با دلالان ارز نقدینگی به بازارهای دیگر هدایت شد.

 بازار مسکن دومین بازاری بود که نقدینگی به آنجا ورود کرده و در چند ماه اخیر افزایش قیمت ۲۰ تا ۵۰ درصدی را در این بازار به دنبال داشته است.

 همزمان با ورود نقدینگی به بازار مسکن و پس از آن برخی دیگر از سرمایه‌گذاران بازار سکه و طلا را مناسب دیده و به آن مهاجرت کردند که نتیجه آن نیز افزایش قیمت دو برابری قیمت انواع سکه بهار آزادی بوده است.

 به نظر می رسد افزایش قیمت سکه به حدود دو و نیم میلیون تومان نیز کم کم پر ریسک تلقی شده و باید منتظر خروج نقدینگی از بازار سکه به سمت دیگر بازارها باشیم.

 بازار خودرو نیز در چند هفته اخیر افزایش سرسام آوری را داشته است و به نظر می رسد این بازار نیز دیگر اشباع شده باشد.

 چهار بازار ارز، سکه، مسکن و خودرو از جمله بازارهای است که همواره سرمایه‌گذاران برای کسب سود بیشتر از شبکه بانکی به آن مراجعه می کنند.

دیــدگــاه خود را بنویسید

لطفاً نظر خود را در مورد مطلب فوق بنویسید.