راهکارهای مجلس در خصوص بازار مسکن

راهکارهای مجلس در خصوص بازار مسکن

زهرا سعیدی مبارکه سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی  از تدوین دو طرح در ارتباط با بازار مسکن و بازداری از رواج کسب و کار در این بازار خبر دادند و گفتند: جمعی از نمایندگان طرحی را با عنوان مقابله با بنداری کردن و تفریق التهابات بازار مسکن گردآوری کرده اند.
وی در ادامه فرمودند : بعد از سرکشی نمایندگان به گستره های انتخابیه خویش این امضاهای این طرح جمع آوری و این طرح تقدیم هیئت رئیسه مجلس می شود .

نماینده مجلس مبارکه در انجمن با بیان این طرح  در جهت اخذ مالیات بر عایدی سرمایه از املاک غیرمصرفی می باشد ، افزودند : طبق این طرح که هم الان پیش نویس آن اجرا شده است ، اشخاص عادی ، سازندگان مسکن و فعالان تقسیم تولید مسکن کشور از پرداخت این مالیات معاف خواهند شد .

سخنگوی کمیسیون اقتصادی انجمن با ذکر اینکه بر اساس این طرح اولین فروش همگی املاک به وجود ، معاف از مالیات بر عایدی می شود ، اظهار داشتند : در طرح اجرا  شده سازندگان مسکن از مالیات نقل و انتقال نیز معاف خواهند شد .

دیــدگــاه خود را بنویسید

لطفاً نظر خود را در مورد مطلب فوق بنویسید.