درشد گرانی مسکن در تهران

درشد گرانی مسکن در تهران

جدیدترین آمار رسمی نشاندهنده این است که در مرداد امسال متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی نسبت به ماه پیش از آن حدود ۴۵۰ هزار تومان افزایش داشته ایم.
 مطابق آمار رسمی در 31 روز مردادماه امسال مجموعا 11 هزار و 154 فقره مبایعه نامه در مناطق 22 گانه پایتخت ثبت شده است که در مقایسه با ماه پیش از آن (تیر 97) با 11758 فقره 5.1 درصد کاهش یافته است.

طی ماه‌های اردیبهشت، خرداد و تیر، مرداد 97 قیمت متوسط هر مترمربع واحد مسکونی در تهران حدود 2 میلیون تومان افزایش چشم گیری داشته اید . به عبارت دیگر مقایسه قیمت هر مترمربع آپارتمان در مردادماه امسال با قیمت فروردین 97 حکایت از افزایش یک میلیون و 846 هزار تومان دارد

دیــدگــاه خود را بنویسید

لطفاً نظر خود را در مورد مطلب فوق بنویسید.