فروش سوله 700 متری در شهریار شهریار

IMV604 فروخته شد
سوله 700 متری در شهریار شهریار

تماس بگیرید

فروش باغ ویلا 1575 متری در ملارد چهار راه ملارد

MV 1004 فروخته شد
باغ ویلا 1575 متری در چهار راه ملارد ملارد دارای ویدئو تورمجازی

1 تا 1.2 میلیارد

فروش باغ ویلا 800 متری در ملارد چهار راه ملارد

MV1001
باغ ویلا 800 متری در چهار راه ملارد ملارد دارای ویدئو تورمجازی

1.8 تا 2 میلیارد

فروش باغ ویلا 1035 متری در ملارد ملارد ویلا جنوبی

MV1007 فروخته شد
باغ ویلا 1035 متری در ملارد ویلا جنوبی ملارد دارای ویدئو تورمجازی

750 تا 850 میلیون

فروش باغ ویلا 1250 متری در ملارد ملارد ویلا جنوبی

MV1011
باغ ویلا 1250 متری در ملارد ویلا جنوبی ملارد دارای ویدئو تورمجازی

1.9 تا 2.1 میلیارد

فروش باغ ویلا 600 متری در ملارد ملارد ویلا جنوبی

MV1003 فروخته شد
باغ ویلا 600 متری در ملارد ویلا جنوبی ملارد دارای ویدئو تورمجازی

700 تا 800 میلیون