فروش باغ ویلا 1000 متری در شهریار شهرک ویلایی تیسفون

TF708 فروخته شد
باغ ویلا 1000 متری در شهرک ویلایی تیسفون شهریار دارای ویدئو تورمجازی

3 تا 3.5 میلیارد

فروش باغ ویلا 1200 متری در شهریار والفجر (زمرد ویلای سابق)

tf704 فروخته شد
باغ ویلا 1200 متری در والفجر (زمرد ویلای سابق) شهریار دارای ویدئو تورمجازی

1.4 تا 1.6 میلیارد

فروش باغ ویلا 1000 متری در شهریار شهرک ویلایی تیسفون

TF 706
باغ ویلا 1000 متری در شهرک ویلایی تیسفون شهریار دارای ویدئو تورمجازی

1.9 تا 2.1 میلیارد